شعب

آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی

شرکت پارس لیان اروند آزمایشگاه نفتی خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی، وارداتی و تولیدات داخلی نفتی راه اندازی نمود. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب در زمینه آزمون، انواع

· روانکارها (روغن موتور بنزینی، روغن موتور دیزلی، روغن موتور هیدرولیک، روغن‌های پایه، روغن دنده، روغن صنعتی، پارافین)

· انواع هیدروکربن های سبک و سنگین هیدروکربن‌ها ( هیدروکربن‌های سبک، هیدروکربن‌های سنگین، نفتا، نفت سفید، انواع تینرها و حلال‌ها)

· انواع سوخت (بنزین، سوخت تقطیری، نفت کوره، گازوئیل، انواع تینرها و حلال ها، سوخت جت)

· انواع قیر های محلول و انواع گریس

· آزمون های تخصصی محصولات نفتی و آنالیز و پایش روغن های کارکرده فعالیت می نماید.

اخذ گواهینامه  ISO/IEC 17025 با دامنه 58 فراورده و آزمون تاییدی بر صحت و دقت خدمات این آزمایشگاه است.

جستجو استاندارد:
عنوان فارسی استانداردTest Method Titleاستاندارد ملی ایرانTest Method Numberمقدار نمونه مورد نیازدانلودمشاهده صفحه

محاسبه شاخص ستان

Cetane IndexINSO 8525ASTM D9761Lدانلود

درباره محاسبه شاخص ستان بیشتر بخوانید

نقطه آنیلین

Aniline PointINSO 2942ASTM D611100mlدانلود

درباره نقطه آنیلین بیشتر بخوانید

شناسایی گوگرد به روش دکتر تست

Sulfur Species in Fuels and Solvents (Doctor Test)ISIRI 8722ASTM D4952100mlدانلود

درباره شناسایی گوگرد به روش دکتر تست بیشتر بدانید

پایداری اکسیداسیون روغن توربینOxidation Stability of Steam Turbine Oils by Rotating Pressure Vessel-ASTM D2272200mlدانلود

تعیین نمره گریس NLGI

Standard Test Methods for Analysis of Lubricating GreaseINSO 565ASTM D1281kgدانلود

درباره تعیین نمره گریس NLGI بیشتر بدانید

جدا پذیری آب از روغن

Standard Test Method for Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids INSO 3196 ASTM D1401100mlدانلود

درباره جدا پذیری آب از روغن بیشتر بدانید

روغن جدا شده گریس – تقطیر در خلا---1kgدانلود

ذرات سخت – گریس

Determining Transmissivity of Nonleaky Confined Aquifers by Overdamped Well Response to Instantaneous Change in Head (Slug Tests) INSO 1095 ASTM D410450gدانلود

درباره اندازه گیری ذرات سخت در گریس بیشتر بخوانید

مقاومت در برابر شستشو با آب - گریس

Determining the Water Washout Characteristics of Lubricating GreasesISIRI 3171ASTM D126450gدانلود

درباره مقاومت در برابر شستشو با آب - گریس بیشتر بخوانید

قلیای آزاد - گریس

Standard Test Methods for Analysis of Lubricating GreaseINSO 565ASTM D12850gدانلود

درباره قلیایی آزاد -گریس بیشتر بخوانید