شعب

آزمایشگاه مواد غذایی

شرکت پارس لیان اروند آزمایشگاه مواد غذایی خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی، وارداتی و تولیدات داخلی مواد غذایی راه اندازی نمود. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب در زمینه

انواع خرما

·      پیارم

·      خاصه

·      خشک 

·      کبکاب

·      کلوته

·       مضافتی شاهانی

·       قصب

·       کروت

·       هلیله ای

انواع چربی و کره

·      کره

·       کره کاکائو

·      چربی شیرینی

·       خامه

·      چربی گیاهی

انواع برنج

انواع کشمش

انواع چای

انواع نوشیدنی ها و آبمیوه ها

انواع کنسرو ها فعالیت می نماید.

اخذ گواهینامهISO/IEC 17025 با دامنه 40 آزمون تاییدی بر صحت و دقت خدمات این آزمایشگاه است.

عنوان فارسی استانداردTest Method Titleاستاندارد ملی ایرانTest Method Numberمقدار نمونه مورد نیازدانلودمشاهده صفحه
کشمش بی دانهSeedless raisin- Specifications and test method INSO 17-500gدانلود
کشمش دانه دارSeeded raisin- Specifications and test methodINSO 545-500gدانلود
کشمش دانه دار برای مصارف صنعتیSeeded raisin for industrial uses- Specifications and test methodINSO 3387-500gدانلود
کشمش سبزGreen raisin- Specifications and test methodINSO 3122-500gدانلود
کشمش بیدانه برای مصارف صنعتیSeedless raisin for industrial uses- Specifications and test methodISIRI 2494-500gدانلود
برنج- آمیلوزAmyloseINSO 127 -1kgدانلود
برنج- رطوبتHumidityINSO 127 -1kgدانلود
برنج- برنج واکسیMeasurement of vaccine riceINSO 127 -1kgدانلود
برنج- میانگین طول دانهAverage grain lengthINSO 127 -1kgدانلود
برنج- دانه کاملComplete seedsINSO 127 -1kgدانلود