شعب

برگزاری دوره کدگذاری و اصول طبقه بندی در اتاق بازرگانی آبادان

دوره کدگذاری و اصول طبقه بندی در اتاق بازرگانی آبادان در تاریخ 26 آبان ماه 1401 برگزار شد . این دوره با تدریس خانم مهندس فرشته حسین زاده مدیر عامل شرکت پارس لیان اروند برگزار گردید.