شعب

دوره آموزشی تعیین ماهیت

هم اکنون به تاریخ ۱۷ خرداد ماه روز سه شنبه، دوره آموزشی تعیین ماهیت به مدیریت سرکار خانم فرشته حسین‌زاده مدیریت عامل شرکت پارس لیان اروند در دفتر مرکزی در حال برگزار می‌باشد.

جلسه تعیین ماهیت۱

 

جلسه تعیین ماهیت۲