شعب

دریافت لوح تقدیر از معاون علمی ، فناوری و اقتصاد در نهمین نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شرکت پارس لیان ارومد مفتخر به دریافت لوح تقدیر از معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان جناب آقای دکتر دهقانی جهت کسب رتبه نهم در ارزیابی عملکرد سال 1400 گردید

این لوح تقدیر به پاس زحمات مدیریت محترم شرکت  همکاران و کسب رتبه نهم در ارزیابی عملکرد سال 1400 می باشد