شعب

آزمایشگاه ظروف شیشه‌ای، چینی، سرامیکی و سفالی

شرکت پارس لیان اروند آزمایشگاه ظروف شیشه‌ای، چینی، سرامیکی و سفالی خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی، وارداتی و تولیدات داخلی ظروف راه اندازی نمود. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب در زمینه

آزمون های ظروف

·      ظروف شیشه ایی جهت بسته بندی و نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی

·      انواع ظروف شیشه ایی غذاخوری

·      ظروف سرامیک و سفالی غذاخوری

·      ظروف چینی غذاخوری

·      ظروف شیشه ایی و کریستال

·      ظروف بورو سیلیکاتی

·      ظروف اوپال فعالیت می نماید.

اخذ گواهینامهISO/IEC 17025 با دامنه 30 آزمون تاییدی بر صحت و دقت خدمات این آزمایشگاه است.

عنوان فارسی استانداردTest Method Titleاستاندارد ملی ایرانTest Method Numberمقدار نمونه مورد نیازدانلودمشاهده صفحه
تعیین انبساط حرارتی خطی جامدات (روش دیلاتومتری)Determination of linear thermal expansion of solids -ASTM E228دانلود
تعیین انبساط حرارتی خطی جامدات Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Push-Rod DilatometerASTM E 2282 عدددانلود
شیشه – تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی میانگین – روش آزمونGlass - Determination of coefficient of mean linear thermal expansion ñ Test methodISIRI 142502 عدددانلود
شیشه های سودالایم و بوروسیلیکاتی – آنالیز شیمیایی – روش های آزمونSoda-Lime and Borosilicate Glass - Chemical Analysis - Test MethodsINSO 226753 عدددانلود
شیشه های سودالایم و بوروسیلیکاتی – آنالیز شیمیایی – روش های آزمونSoda-Lime and Borosilicate Glass - Chemical Analysis - Test MethodsINSO 226753 عدددانلود
مقاومت قلیائیت دکور ظروف - ظروف شیشه ای غذا خوری اوپال و بورو سیلیکاتی مقاوم در برابر شوک حرارتیTest Method for Quantitative Determination of Alkali Resistance of a Ceramic-Glass EnamelASTM C 12033 عدددانلود
ظروف شیشه ای – تعیین مقاومت اسیدی تزئینات سرامیکی بر روی ظروف شیشه ای قابل بازیافتGlasswares-Determination of Acid Resistance of Ceramic Decorations on Returnable Glasswares - Test MethodINSO 219783 عدددانلود
تعیین مقاومت تزيینات سرامیكی برروي ظروف شیشهاي غذاخوري در برابر شوينده ها روش آزمونDetermination Detergent Resistance of Ceramic Decorations on Glass Tableware- Test MethodINSO 177703 عدددانلود
ظروف شیشه ای – مقاوم در برابر محلول هیدروکلریک اسید جوشان Glassware- Determination resistance of glass to attack by boiling hydrochloric acid solution, classification and Test methodINSO 191452 عدددانلود
مقاومت قلیایی بدنه شیشه- ظروف شیشه ای غذا خوری اوپال و بورو سیلیکاتیGlass - Resistance to attack by a boiling aqueous solution of mixed alkali - Method of test and classificationISO 6952 عدددانلود