شعب

آزمایشگاه فلزات گران‌بها

شرکت پارس لیان اروند آزمایشگاه فلزات گرانبها خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی، وارداتی و تولیدات داخلی فلزات گرانبها راه اندازی نمود. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب در زمینه آلیاژ های گرانبها فعالیت می نماید.

اخذ گواهینامهISO/IEC 17025 آزمون تاییدی بر صحت و دقت خدمات این آزمایشگاه است

عنوان فارسی استانداردTest Method Titleاستاندارد ملی ایرانTest Method Numberمقدار نمونه مورد نیازدانلودمشاهده صفحه
اندازه گیري مقدار طلا در آلیاژهاي زینتی طلا - روش کوپلاسیونDetermination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire assay)INSO 8106-حداقل2 نمونه (300 میلی گرم)دانلود