شعب

آزمایشگاه میکروبی

آزمایشگاه میکروبی با کشت، بررسی و شناسایی میکروارگانیسم‌ها در مواد مصرفی گوناگون، نقش مهمی در پیشگیری و کنترل عفونت‌های میکروبی دارد و به‌عنوان مؤثرترین سلاح در برابر تهدیدهای میکروبی شناخته می‌شود. باکتری‌ها، مخمرها، قارچ‌ها و غیره ازجمله این میکروارگانیسم‌ها است و آزمون‌های استاندارد کنترل کیفیت مواد میکروبی در آزمایشگاه‌ها با هدف شناسایی و شناخت آن‌ها انجام می‌شود. آزمون‌های میکروبیولوژی در مورد طیف بزرگی از مواد مانند مواد غذایی، منسوجات بافته نشده، کاغذ و مواد سلولزی، مواد بهداشتی و… کاربرد دارد.  
علم میکروبیولوژی علاوه بر دانش تخصصی، وابستگی زیادی به تجهیزات و ابزارآلات آزمایشگاهی و نحوه استفاده از آن‌ها دارد و استانداردهای میکروبیولوژیکی مختلف هم بر همین اساس تهیه و تنظیم می‌شوند. یافته‌های آزمایشگاهی مختلف در مورد مواد میکروبی در محصولات مختلف وضعیت بیماری‌زایی و میزان خطرات آن‌ها را در حین یا قبل از مصرف توسط انسان‌ها یا سایر موجودات زنده مشخص می‌کند و با کمک به شناسایی علل و ویژگی‌های اصلی، نقش مؤثری در ارائه راهکارها و بهینه‌سازی روش تولید و آماده‌سازی این محصولات قبل از مورد استفاده قرار گرفتن، یا بعد از آن ایفا می‌کند.  
بررسی وضعیت کلی و درک اساسی از میکروارگانیسم‌های موجود در ساختار و مواد مورد آزمایش قرار گرفته، استفاده از تکنیک‌های مؤثر برای رشد و شناسایی میکروارگانیسم‌های خاص، ارائه گزارش‌ها و انتقال آگاهی‌ها و اطلاعات مورد هدف آزمون‌های مختلف، اصلی‌ترین اهداف مشارکت دادن واحدهای مختلف آزمایشگاه میکروبی در روندهای آماده‌سازی یا مصرف مواد اولیه یا محصولات نهایی است. تولیدکنندگان مختلف، نهادهای کنترل کیفیت، شرکت‌های تحقیق و توسعه، سازمان‌های دولتی و خصوصی فعال در زمینه مبارزه با بیماری‌های میکروبی و باکتریایی و… با هدف جلوگیری از بروز بیماری‌ها یا کنترل هرگونه مشکل بالقوه‌ای که ممکن است از جانب آلودگی‌های میکروبی و میکروارگانیسم‌ها بروز دهد، به نتایج آزمون‌های میکروبی نیاز دارند. آزمون‌هایی مانند حدود مجاز میکروارگانیسم‌ها و ویژگی‌های کلی میکروبیولوژی در مواد مختلف از مواد غذایی گرفته تا مواد سلولزی و بهداشتی، از خدمات اصلی کنترل کیفیت میکروبی به شمار آمده و نتایج آن بر اساس متون استاندارد ملی ایران توسط بخش آزمایشگاه میکروبی شرکت پارس لیان اروند قابل استخراج و ارائه است.

خدمات آزمایشگاه میکروبی در پارس لیان اروند

شرکت پارس لیان اروند آزمایشگاه میکروبی خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی، وارداتی و تولیدات داخلی مواد میکروبی راه
اندازی نمود. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب در زمینه

آزمون های میکروبیولوژی

·     
انواع
مواد غذایی

·     
انواع
محصولات سلولزی

·     
محصولات
بهداشتی

·       انواع آشامیدنی ها

·     
انواع
منسوجات نبافته

·     
محصولات
آرایشی فعالیت می نماید.

 

اخذ گواهینامهISO/IEC 17025 با دامنه 33 آزمون تاییدی بر صحت و دقت
خدمات این آزمایشگاه است.

 
 
عنوان فارسی استانداردTest Method Titleاستاندارد ملی ایرانTest Method Numberمقدار نمونه مورد نیازدانلودمشاهده صفحه

میکروبیولوژی دانه های غلات و حبوبات- ویژگی ها و روش های آزمون

Microbiology of cereals and pulses grains - Specifications and test methodsISIRI 11602 بسته 200 گرمیدانلود

میکروبیولوژی دانه‌های غلات و حبوبات

سترونی وسایل پزشکی-آزمون سترونی- روش مستقیمSterilization of medical devices-Test of sterility Part 1:Direct method1-3001 INSO5 عدددانلود

فرآورده های سلولزی – پنبه هیدروفیل غیرسترون- ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی

Cellulose products - non-sterile hydrophilic cotton - characteristics nd microbiological test methodsISIRI 72742 بستهدانلود

درباره پنبه هیدروفیل غیرسترون بیشتر بدانید

میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود