شعب

آزمایشگاه نساجی و سلولزی

شرکت پارس لیان اروند آزمایشگاه نساجی و سلولزی خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی، وارداتی و تولیدات داخلی نساجی و سلولزی راه اندازی نمود. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب در زمینه

·      آزمون های نساجی (انواع پارچه، انواع البسه، انواع چرم مصنوعی، انواع پتو، انواع نخ، انواع فرش، انواع پارچه لایی، شیفر و پارچه روکش شده، انواع پوشک، انواع نواربهداشتی، پنبه هیدروفیل)

·      سلولزی (انواع باند و گاز زخم بندی ، دستمال کاغذی، حوله کاغذی، دستمال توالت) فعالیت می نماید.

اخذ گواهینامهISO/IEC 17025 با دامنه 82 فراورده و آزمون تاییدی بر صحت و دقت خدمات این آزمایشگاه است.

عنوان فارسی استانداردTest Method Titleاستاندارد ملی ایرانTest Method Numberمقدار نمونه مورد نیازدانلودمشاهده صفحه

درجه پرز دهی پس از 2000 دور

4130-2دانلود

درباره درجه پرز دهی پس از 2000 دور بیشتر بدانید

تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتیندل

1521-1دانلود

درباره تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتیندل بیشتربخوانید

مقاومت در برابر پارگی و ازدیاد طول

INSO 1147-1 دانلود

درباره مقاومت در برابر پارگی و ازدیاد طول بیشتر بدانید

تست

TestISIRI 8722100mlدانلود

نساجي –آزمون هاي ثبات رنگ- ثبات رنگ در برابر مالش

Textiles - Tests for colour fastness - Colour fastness to rubbing INSO 204نیم متر با عرض کاملدانلود

درباره ثبات رنگ در برابر مالش بیشتر بدانید

نساجي –آزمون هاي ثبات رنگ- ثبات رنگ در برابر عرق بدن

Textile – Tests for colour fastness – Colour fastness to perspiration INSO 176نیم متر با عرض کاملدانلود

درباره ثبات رنگ در برابر عرق بدن بیشتر بدانید

روش تعیین جرم در واحد طول و واحد سطحTextiles- woven fabrics - Determination of mass per unit lengh and mass per unit area methodISIRI 1148نیم متر با عرض کاملدانلود
منسوجات- اندازه گيري طول و عرض پارچه- روش آزمونTextiles fabrics - Determination of width and length -Test methodISIRI 9528نیم متر با عرض کاملدانلود

منسوجات- روش اندازه گیری تغییر ابعاد پارچه پس از غوطه وری در آب سرد

Textile – Determination of dimensional changes of fabrics induced by cold-water immersionISIRI 1242یک متر با عرض کاملدانلود

درباره وش اندازه گیری تغییر ابعاد پارچه  بیشتر بدانید

نساجي- آزمون های ثبات رنگ- ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی: لامپ قوس زنون برای آزمون رنگ پریدگی

Textiles – Tests for colour fastness – Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test INSO 4084نیم متر با عرض کاملدانلود

درباره ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی بیشتر بدانید