شعب

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش

پارس لیان اروند

  • ارائه خدمات مشاوره به صاحبان صنایع در خصوص فرمولاسیون، استاندارد سازی، بهینه سازی کیفیت محصول
  • ارائه خدمات آموزش به مسئولین کنترل کیفی و کارشناسان آزمایشگاه ها
  • مشارکت در طرح های تحقیق و توسعه
  • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

 

بهین آزمون اروند:

  • ارائه خدمات آموزشی مورد نظر سازمان استاندارد ، در زمینه های
  • آموزش دوره های تدوین استاندارد،
  • سیستم های مدیریت کیفیت،
  • تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های صنایع شیمیایی و پلیمر، خوراک و فرآورده های کشاورزی،میکروبیولوژی، مکانیک و فلز شناسی(شامل دوره های حوزه صنعت جوش نمی گردد) در سطح ملی