شعب
slider-tehran

شعبه تهران

شرکت پارس لیان اروند شعبه تهران خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی نفتی در سال 1394 راه اندازی نمود. این آزمایشگاه طی سال های 95 و 96 با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب دامنه فعالیت خودرا درزمینه آزمون انواع هیدرو کربن های سبک و سنگین، روغن موتور، روغن های هیدرولیک و دنده، گریس و… افزایش داد.
اخذ گواهینامه 17025 ISO/IEC در زمینه آزمون های فرآورده های نفتی در سال 1397 تاییدی بر صحت و دقت خدمات این آزمایشگاه است.

 

 • روغن موتور بنزینی
 • روغن موتور دیزلی
 • روغن موتور هیدرولیک
 • روغن‌های پایه
 • روغن دنده
 • روغن صنعتی
 • پارافین
 • روغن‌های توربین
 • هیدروکربن‌های سبک
 • هیدروکربن‌های سنگین
 • نفتا
 • نفت سفید
 • انواع تینرها و حلال‌ها
 • بنزین
 • سوخت تقطیری
 • نفت کوره
 • گازوئیل
 • انواع تینرها و حلال ها
 • سوخت جت
 • اندازه گیری گرانروی، دانسیته، شاخص گرانروی بوسیله دستگاه SVM
  شناسایی ترکیبات هیدروکربنی بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی  (GC ) (DHA)
 • شناسایی و تعیین درصد خلوص حلال های هیدروکربنی بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)
 • اندازه گیری درصد حجمی آروماتیک کل، اولفین ها و ترکیبات اشباع بوسیله دستگاه PONA
 • اندازه گیری عناصر افزودنی های روغن موتور بوسیله دستگاه ICP
 • آزمون نواک و کف در روغن موتور اندازه گیری گوگرد  کل(سولفور)، تشخیص و اندازه گیری مرکاپتان ها
 • تقطیر در خلاء و تقطیر در فشار اتمسفر
 • پایش وضعیت روغن های درسرویس(CM) به روش FT-IR
 • اندازه گیری آب به روش کارل فیشر کولومتری
 • اندازه گیری آب به روش کارل فیشر  کولومتری
 • اندازه گیریگرانروی ظاهری (CCS)
 • اندازه گیری خوردگی روغن های دیزلی در دمای 121 و 135
 • اندازه گیری گرانروی، دانسیته، شاخص گرانروی بوسیله دستگاه SVM
 • شناسایی ترکیبات هیدروکربنی بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی  (GC ) (DHA)
 • شناسایی و تعیین درصد خلوص حلال های هیدروکربنی بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)
 • اندازه گیری درصد حجمی آروماتیک کل، اولفین ها و ترکیبات اشباع بوسیله دستگاه PONA
 • اندازه گیری عناصر افزودنی های روغن موتور بوسیله دستگاه  ICP
 • آزمون نواک و کف در روغن موتور اندازه گیری گوگرد  کل(سولفور)، تشخیص و اندازه گیری مرکاپتان ها
 • تقطیر در خلاء و تقطیر در فشار اتمسفر
 • پایش وضعیت روغن های درسرویس(CM) به روش FT-IR
 • اندازه گیری آب به روش کارل فیشر کولومتری
 • اندازه گیری آب به روش کارل فیشر  کولومتری
 • اندازه گیریگرانروی ظاهری (CCS)
 • اندازه گیری خوردگی روغن های دیزلی در دمای 121 و 135
 • دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • دارای گواهینامه تایید صلاحیت ملی آزمایشگاه همکار، پروانه بازرسی و تدوین از سازمان ملی استاندارد
 • آزمایشگاه معتمد حفظ نباتات کشور
 • دارای مجوز شرکت دانش بنیان از معاونت فناوری ریاست جمهوری
 • عضو شبکه  آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

اطلاعات تماس شعبه تهران