شعب

اخبار، همایش و رویداد

جلسه تعیین ماهیت۱
اخبار، همایش و رویداد

دوره آموزشی تعیین ماهیت

هم اکنون به تاریخ ۱۷ خرداد ماه روز سه شنبه، دوره آموزشی تعیین ماهیت به مدیریت سرکار خانم فرشته حسین‌زاده مدیریت عامل شرکت پارس لیان

ادامه مطلب »