شعب

آزمایشگاه شیمیایی

شرکت پارس لیان اروند آزمایشگاه شیمیایی خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی، وارداتی و تولیدات داخلی مواد شیمیایی راه اندازی نمود. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب در زمینه

آزمون های محصولات بهداشتی

·      انواع صابون

·      انواع خمیر دندان

·      انواع پاک کننده و شوینده ها

·       انواع شامپو 

·       انواع پودرهای شوینده

·      انواع مایع  دستشویی

آزمون های محصولات آرایشی

·      انواع کرم

·      انواع خط چشم و لب

·      انواع عطر و ادکلن

·      انواع سایه

·      انواع پاک کننده و شوینده

·      رنگ مو و اکسیدان فعالیت می نماید.

اخذ گواهینامهISO/IEC 17025 با دامنه 21 آزمون تاییدی بر صحت و دقت خدمات این آزمایشگاه است.

عنوان فارسی استانداردTest Method Titleاستاندارد ملی ایرانTest Method Numberمقدار نمونه مورد نیازدانلودمشاهده صفحه
ظروف غذاخوری سرامیکی و سفالی- تعاریف، طبقه بندی، ویژگی ها و روش های آزمونCeramic, terra cotta tablewares– Definitions, Classification, Specifications and Test methodsINSO 3050 6 عدددانلود
مواد فعال در سطح- تعیین مقدار 1،4 دی اکسان در محصولات آلکیل اتوکسی سولفات ها به روش تقطیر و کروماتوگرافی گازی سدیم لوریل اتر سولفات مورد مصرف در صنایع بهداشتی و زداینده ها- ویژگی ها و روش های آزمونSurface active agents-Determination of 1.4 dioxane content in alkyl-ethoxy-sulfate products by distillation and gas chromatography Sodium Lauryl Ether sulphate for cosmetic and detergents specification and test methods16201 INSO 6835 ISIRI100 گرمدانلود

ادکلن– ويژگيها و روشهای آزمون

Cologne- Specifications and Test Melhods1022 ISIRI2 عدددانلود

درباره آزمون کنترل کیفیت ادکلن بیشتر بدانید

اكسيدان مورد مصرف دررنگ موو پودرهاي بيرنگ كننده موـ ويژگيها و روشهاي آزمون

Oxidation Hiar Dyes Liquid Specification And Test Methods6619 ISIRI2 عدددانلود

اكسيدان مورد مصرف دررنگ موو پودرهاي بيرنگ كننده مو

پودر بچه – ويژگيها و روشهای آزمون

Baby shin powder Specifications and Test MelhodsISIRI 12032 عدددانلود

درباره آزمون کنترل کیفیت پودر بچه بیشتر بدانید

پودرهای شوینده-پودر لباسشویی ماشینی- ويژگي ها و روش هاي آزمونDetergent powders-Washing machine laundry detergent powders – Specifications and test methods2040 INSO500 گرم/ 1 پاکتدانلود

پاك كننده ها- مايعات اسيدي سرويس هاي بهداشتي ويژگي ها و روش هاي آزمون

Detergents-Bowl cleaner –Acidic liquid- Specifications and test methodsINSO 36432 عدددانلود

مايعات اسيدي سرويس هاي بهداشتي 

مايع پاك كننده اجاق گاز -ويژگي ها و روش هاي آزمون

Liquid oven cleanersspecifications and test methodsINSO 60712 عدددانلود

درباره آزمون کنترل کیفیت گاز پاک کن بیشتر بدانید

پاك كننده ها - شيشه پاك كن برپايه حلال– ويژگي ها و روش هاي آزمون

Detergents-Glass Cleaner -Specifications and test methodsINSO 33053 عدددانلود

درباره آزمون کنترل کیفیت شیشه پاک کن بیشتر بدانید

هیپوکلریت سدیم- ویژگی ها Sodium hypochlorite solution-SpecificationsINSO 23612 عدددانلود